Medlemslogin
Klik her for medlemslogin
Medlemslogin

Abonnements betaling


Køb og betaling af abonnement aftaler
 
Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Nors Fitness Line er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Nors Fitness Line må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Nors Fitness Line er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Nors Fitness Line eller kunden. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes. Ved udløb og alm. fornyelse af kort skal indgås en ny abonnements aftale.
 
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Nors Fitness Line ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet. 
 
 
Kundekonto
Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.
 
For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Nors Fitness Line have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.
 
Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Nors Fitness Line trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.
 
På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Nors Fitness Line er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. 20, som dækker Nors Fitness Line omkostninger ved transaktionen.
 
For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.
 
 
Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 
 
Behandling af personoplysninger
Nors Fitness Line har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Nors Fitness Line indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
 
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
 
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
 
Ved handel gennem webshoppen på www.norsfitnessline.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Nors Fitness Line, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
 
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Nors Fitness Line som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 
En registreret kan til enhver tid over for Nors Fitness Line gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
 
Kontakt og virksomhedsoplysninger
Nors Fitness Line fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
 
Nors Fitness Line
Kirkebyvej 17
7700 Thisted
CVR-nr: 34564140
 
E-mail: norsfitnessline@gmail.com
Besøg vores side

Åbningstider


Alle dage: 05:00 - 24:00
Nors Fitness Line | Kirkebyvej 17 | 7700 Thisted | CVR.: 34564140 | norsfitnessline@gmail.com