Medlemslogin
Klik her for medlemslogin
Medlemslogin

Regler ved indmeldelse


Indmeldelse
 
Undertegnede er blevet orienteret om nedenstående, og jeg tilkendegiver med min underskrift at ville følge reglerne, og kender konsekvenserne af ikke at gøre det.
 
 • Nøglebrikken er kun min, og gælder kun for mig; har jeg en ven eller veninde der gerne vil med til fitness så skal vedkommende meldes ind og betale kontingent.
 • Bliver mit nøglebrik væk meddeler jeg det til foreningen. Er nøglebrikken bortkommet, betaler jeg for en ny.
 • Jeg viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra foreningens instruktører skal altid følges.
 • Træningen sker på eget ansvar og jeg er bekendt med at foreningen ikke har en forsikring, der dækker medlemmerne.
 • Mobil tlf. er tilladt når den er på lydløs – jeg viser hensyn og går udenfor, hvis jeg skal tale i mobilen.
 • Omklædning sker i Nors Hallens omklædningsrum, i hallens åbningstid.
 • I Nors Fitness Line anvendes der indendørs fodtøj og egnet træningstøj – jeg træner med tøj – også på overkroppen.
 • Jeg medbringer mit eget håndklæde til brug under træningen.
 • Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. anbringes i hallens omklædningsrum i åbningstiden. Ellers bruges de indrettede hylder i Nors Fitness Line
 • Opbevaringen af værdier er på eget ansvar.
 • Træningsudstyret tørrer jeg af efter brug. Jeg rydder op efter mig selv; sætter håndvægte og vægtskiver på plads efter brug.
 • Alle former for doping er forbudt og vil medføre bortvisning.
 • Jeg er ikke omfattet af en udelukkelse fra trænings- og konkurrenceaktiviteter.
 • Vi er medlem af Antidoping Danmark som vil gennemføre uventede kontrolbesøg. Nægtelse af samarbejde med bestyrelsen og Antidoping Danmark medfører ligeledes bortvisning.
 • Drikkevarer uden alkohol må gerne nydes i Nors Fitness Line.
 • Jeg ved at mit medlemskab ikke kan sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.
 • Jeg er bekendt med at der muligvis opsættes video-overvågning i træningslokalet.

 

 
Brud på ovenstående regler vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse.

 
Navn (blokbogstaver):
 
Dato/Underskrift:
 
Personer under 18 år, skal have forældrenes skriftlige tilladelse.

Undertegnede bekræfter som forældre/værge at være indforstået med ovenstående:
Besøg vores side

Åbningstider


Alle dage: 05:00 - 24:00
Nors Fitness Line | Kirkebyvej 17 | 7700 Thisted | CVR.: 34564140 | norsfitnessline@gmail.com