Indmeldelse
 
Undertegnede er blevet orienteret om nedenstående, og jeg tilkendegiver med min underskrift at ville følge reglerne, og kender konsekvenserne af ikke at gøre det.
 
 

 • Nøglebrikken er kun min, og gælder kun for mig; har jeg en ven eller veninde der gerne vil med til fitness så skal vedkommende meldes ind og betale kontingent.
 • Bliver mit nøglebrik væk meddeler jeg det til foreningen. Er nøglebrikken bortkommet, betaler jeg for en ny.
 • Jeg viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra foreningens instruktører skal altid følges.
 • Træningen sker på eget ansvar og jeg er bekendt med at foreningen ikke har en forsikring, der dækker medlemmerne.
 • Mobil tlf. er tilladt når den er på lydløs – jeg viser hensyn og går udenfor, hvis jeg skal tale i mobilen.
 • Omklædning sker i Nors Hallens omklædningsrum, i hallens åbningstid.
 • I Nors Fitness Line anvendes der indendørs fodtøj og egnet træningstøj – jeg træner med tøj – også på overkroppen.
 • Jeg medbringer mit eget håndklæde til brug under træningen.
 • Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. anbringes i hallens omklædningsrum i åbningstiden. Ellers bruges de indrettede hylder i Nors Fitness Line
 • Opbevaringen af værdier er på eget ansvar.
 • Træningsudstyret tørrer jeg af efter brug. Jeg rydder op efter mig selv; sætter håndvægte og vægtskiver på plads efter brug.
 • Alle former for doping er forbudt og vil medføre bortvisning.
 • Jeg er ikke omfattet af en udelukkelse fra trænings- og konkurrenceaktiviteter.
 • Vi er medlem af Antidoping Danmark som vil gennemføre uventede kontrolbesøg. Nægtelse af samarbejde med bestyrelsen og Antidoping Danmark medfører ligeledes bortvisning.
 • Drikkevarer uden alkohol må gerne nydes i Nors Fitness Line.
 • Jeg ved at mit medlemskab ikke kan sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.
 • Jeg er bekendt med at der muligvis opsættes video-overvågning i træningslokalet.
 
 
 
Brud på ovenstående regler vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse.
 

 
Navn (blokbogstaver):
 
Dato/Underskrift:
 
Personer under 18 år, skal have forældrenes skriftlige tilladelse.
Undertegnede bekræfter som forældre/værge at være indforstået med ovenstående: 
 
 

Nors Fitness Line | Kirkebyvej 17 | 7700 Thisted | CVR.: 34564140 | norsfitnessline@gmail.com